Software consultancy

Iedere organisatie gebruikt meerdere softwarepakketten en vrijwel alle organisaties zijn hier ook daadwerkelijk afhankelijk van voor de dagelijkse gang van zaken. Onder de noemer ‘Software consultancy’ deel ik mijn kennis met u door u te adviseren over de keuze, het implementeren en het gebruik van uw software.  Ik help u graag bij het stellen van de juiste vragen aan uw leveranciers, bij het oplossen van acute problemen waarbij uw leveranciers naar elkaar wijzen of de bal bij u terugleggen, etc.

Daarnaast help ik u om de gegevens die in uw systemen opgeslagen zijn, beter te benutten. Juist door de data uit verschillende systemen te combineren òf door het aan elkaar koppelen van die systemen zelf ontstaan de beste nieuwe inzichten, een uitstekend middel om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.