Waarom die helikopter in het logo? Vaak heeft Anne gehoord dat hij in staat is om het overzicht over complexe projecten te houden. Een mooi compliment. HOVIT heeft juist voor een helikopter gekozen om het boven de materie hangen weer te geven.  Een vliegtuig of raket hadden dit niet weer kunnen geven. Het grote verschil is dat details vanuit een helikopter nog goed zichtbaar zijn. En in de details zit de winst. Voor goed technisch projectmanagement is het noodzakelijk om met elkaar dezelfde taal te spreken, te zien waar knelpunten zijn en welke wegen er nog meer bewandeld kunnen worden. Helikopterview is meer dan alleen overzicht!

Helikopterview is een kwaliteit en dat is waar HOVIT voor staat. Door snel te denken en te analyseren zijn we in staat naar de hoofdlijnen te kijken. We laten ons niet leiden door knelpunten die snel ontstaan maar we zijn er op gericht de zaken op een constructieve manier op te lossen.

De helikopter dus als logo. Zwevend boven IT.