ZIS/EPD-datamigraties

Bij de aanschaf van een nieuwe ZIS/EPD of ECD is het voor de continuïteit van zowel de zorg als de administratieve processen juist van belang om ook al die gegevens vanuit het oude systeem naar het nieuwe systeem mee te nemen. Vele zorginstellingen, van klein tot groot, hebben HOVIT al weten te vinden om een […]

Continue Reading

Managementrapportages / dashboards

Voor verschillende klanten heb ik rapporten gegenereerd waarin gegevens vanuit één of meerdere systemen zijn samengevoegd tot een compleet overzicht. Met behulp van deze rapportages kon op regelmatige basis de voortgang aan het management gerapporteerd worden. Een voorbeeld is het samenstellen van rapporten en voorspellingen van de door zorginstellingen geleverde zorg per zorgverzekeraar, zodat de […]

Continue Reading

Ontwikkeling ZIS/EPD

In de rol van Agile Product Owner ben ik jarenlang eindverantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een Nederlands EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), inclusief alle aanverwante producten. Naast onderhoud en vernieuwing van het bestaande ziekenhuis-EPD, heb ik meerdere modules ontworpen en laten ontwikkelen om ook als ZIS (ziekenhuis informatiesysteem) te kunnen fungeren. Denk hierbij o.a. aan […]

Continue Reading

App ontwikkeling

In samenwerking met een middelgroot ziekenhuis ben ik verantwoordelijk geweest voor alle facetten van de ontwikkeling van een web app voor artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zowel het ontwerp, de functionele requirements, de architectuur als de aansturing van het offshore (nearshoring) ontwikkelteam heb ik hierbij voor mijn rekening genomen. Specifiek voor deze app heb ik […]

Continue Reading

EPD implementatie

Voor verschillende vakgroepen heb ik dossiers binnen het gebruikte EPD gerealiseerd waarmee alle betrokken disciplines (medisch specialisten, verpleegkundigen, ondersteunend personeel) te werk zijn gegaan. Daarnaast heb ik verschillende multidisciplinaire dossiers geïmplementeerd, klaar voor transmurale uitwisseling met ketenpartners. Verder ben ik voor een veelvoud van medische dossiers gevraagd mee te denken in oplossingen voor knelpunten of […]

Continue Reading

Ondersteuning datawarehouse

Business Intelligence developers van een ziekenhuis hebben mij gevraagd uitleg te geven over de databasestructuur van het gebruikte EPD en daarnaast een second opinion van reeds geïmplementeerde SQL queries (Microsoft SQL Server, Oracle, Pervasive SQL) uit te voeren. Op basis van mijn SQL- en databasekennis hebben we binnen enkele uren een validatie van het bestaande […]

Continue Reading

Implementatie HL7-koppelingen

Als projectmanager heb ik vele projecten geleid en afgerond waarin koppelingen tussen verschillende applicaties gerealiseerd zijn. Cruciaal in het succes van deze koppelingstrajecten is pragmatisme: het op een lijn krijgen van alle betrokken partijen, de eigen vakkennis en het in beeld houden van het eindresultaat voor de werkvloer. Denk hierbij aan systemen zoals een ZIS/EPD, […]

Continue Reading