App ontwikkeling

In samenwerking met een middelgroot ziekenhuis ben ik verantwoordelijk geweest voor alle facetten van de ontwikkeling van een web app voor artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zowel het ontwerp, de functionele requirements, de architectuur als de aansturing van het offshore (nearshoring) ontwikkelteam heb ik hierbij voor mijn rekening genomen.

Specifiek voor deze app heb ik reeds in 2014 gekozen voor het gebruik van de toen nog nieuwe HL7 FHIR-standaard. Deze standaard voor de gezondheidszorg beschrijft hoe standaard gezondheidsgegevens tussen verschillende webgebaseerde applicaties uitgewisseld kan worden. Door voor de nieuwe app gebruik te maken van een eigen FHIR Server, is niet alleen veilige en snelle toegang tot EPD data gerealiseerd, maar heeft het betrokken EPD direct een open API voor data-uitwisseling met anderen gekregen. Via deze FHIR API is reeds aansluiting op verschillende applicaties/patiƫntenportalen gerealiseerd. Kortom: door slimme app ontwikkeling is het hele achterliggende systeem doorontwikkeld, een grote besparing in toekomstige ontwikkelkosten!