EPD implementatie

Voor verschillende vakgroepen heb ik dossiers binnen het gebruikte EPD gerealiseerd waarmee alle betrokken disciplines (medisch specialisten, verpleegkundigen, ondersteunend personeel) te werk zijn gegaan. Daarnaast heb ik verschillende multidisciplinaire dossiers geïmplementeerd, klaar voor transmurale uitwisseling met ketenpartners. Verder ben ik voor een veelvoud van medische dossiers gevraagd mee te denken in oplossingen voor knelpunten of voor een second opinion.