Implementatie HL7-koppelingen

Als projectmanager heb ik vele projecten geleid en afgerond waarin koppelingen tussen verschillende applicaties gerealiseerd zijn. Cruciaal in het succes van deze koppelingstrajecten is pragmatisme: het op een lijn krijgen van alle betrokken partijen, de eigen vakkennis en het in beeld houden van het eindresultaat voor de werkvloer.

Denk hierbij aan systemen zoals een ZIS/EPD, PACS2, e-Health, LIS, RIS en verschillende zeer specifieke deelsystemen welke vaak door een enkele ziekenhuisafdeling gebruikt worden. Meestal werden deze koppelingen op basis van HL7-berichten, de standaard voor berichtenverkeer in de zorg, gerealiseerd. Ik heb ervaring met een veelvoud aan berichttypen (ADT, ORU, etc.) op basis van HL7 2.x, 3.x en ook met HL7 FHIR. Meer informatie over de HL7-standaard is te vinden op https://www.hl7.nl/.