Ontwikkeling ZIS/EPD

In de rol van Agile Product Owner ben ik jarenlang eindverantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een Nederlands EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), inclusief alle aanverwante producten.

Naast onderhoud en vernieuwing van het bestaande ziekenhuis-EPD, heb ik meerdere modules ontworpen en laten ontwikkelen om ook als ZIS (ziekenhuis informatiesysteem) te kunnen fungeren. Denk hierbij o.a. aan een nieuw afsprakensysteem, financiële modules om zorg bij de zorgverzekeraars te declareren. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de benodigde middleware voor uitgaande HL7-koppelingen. Deze koppelingen worden bijvoorbeeld gebruikt om bloeduitslagen van alle patiënten vanuit laboratorium-systemen op te nemen in het EPD.

Inclusief deze nieuwe modules is het volledige pakket succesvol op de markt gebracht en in gebruik genomen door verschillende Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).